Handelshögskolorna

En handelshögskola är en högskola, eller en del av ett universitet eller en högskola, som är inriktad på ekonomiska vetenskaper som företagsekonomi och nationalekonomi. Ofta undervisas och forskas även i andra ämnen, som ligger nära dessa två. Dit hör bland annat ekonomisk historia, affärsjuridik och statistik.

De nordiska länderna var tidigt ute med handelshögskolor. 1741 grundades den fjärde handelshögskolan i hela världen i Uppsala. Byggnaden kallades Theatrum Oeconomicum och det akademiska arbetet leddes av världens fjärde professor i ekonomi, Anders Berch. Berch var bland annat författare till verket Sätt at igenom Politisk Arithmetica utröna länders och Rikens Hushåldning, där han argumenterade för att hantverk var viktigare än jordbruk, eftersom hantverkarnas produkter kunde exporteras och föra in pengar till ett land. Berch är en förespråkare för det synsätt som kallas merkantilism. Byggnaden Theatrum Oeconomicum inrymmer idag den statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Vanligast är idag att en handelshögskola, eller en ekonomihögskola, är en fakultet eller avdelning som samlar de ekonomiska utbildningarna vid en högskola eller ett universitet. Det finns dock undantag. Det mest kända undantaget är troligen Handelshögskolan i Stockholm. Den grundades 1909, och är därmed den äldsta handelshögskolan i Sverige vid vilken studier fortfarande bedrivs.

Handelshögskolan i Stockholm

Det är inte bara åldern som utmärker Stockholms handelshögskola. Den drivs även på ett sätt som är ovanligt i den svenska högskolevärlden. Skolan grundades av det svenska näringslivet, och det är fortfarande därifrån som huvuddelen av finansieringen kommer. Endast en femtedel kommer från svenska staten. Göteborgs handelshögskola fungerade ursprungligen på samma sätt, men 1971 blev den en del av Göteborgs universitet.

Stockholms handelshögskola låg ursprungligen vid Brunkebergstorg på Norrmalm, men i takt med att antalet studenter ökade blev de lokalerna snabbt för små. Den byggnad som idag förknippas med högskolan ritades av Ivar Tengbom, och öppnade för studenterna 1926. Denna byggnad har senare byggts ut, bland annat med underjordiska föreläsningssalar. Flera byggnader runt omkring huvudbyggnaden har också anskaffats av Handelshögskolan.